Orienteringskurs i KBT 9-13 januari 2017

Orienteringskurs omfattar 50 timmar. Timmarna fördelas på 40 timmar undervisning; föreläsningar, videodemonstrationer och grupparbeten), och 10 timmars självstudier. Kursen presenterar terapeutiska modeller och tekniker för de viktigaste områdena såsom depression,...

Beroendeterapeut med KBT inriktning

Nästa utbildningstillfälle 25 Aug 2016 – 15 Jun 2017 Bakgrund Missbruk och beroende är ökande problem i samhället som medför konsekvenser på flera områden. I den så kallade missbruksutredningen gjordes en skattning som visar att totalt 780 000 personer över 18 år har...