Orienteringskurs omfattar 50 timmar. Timmarna fördelas på 40 timmar undervisning; föreläsningar, videodemonstrationer och grupparbeten), och 10 timmars självstudier. Kursen presenterar terapeutiska modeller och tekniker för de viktigaste områdena såsom depression, olika ångesttillstånd, personlighetsstörningar och psykoser). Teori och tekniker grundar sig på en kognitiv beteendeterapeutisk referensram.

Orienteringskurs i kognitiv beteendeterapi normeras av Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier (www.kognitiva.org). KBT Svealand tillhör denna förening och är ett av dess sanktionerade utbildningsinstitut i Sverige. Kursens syfte är att dels vara det första obligatoriska steget i kognitiv beteendeterapiutbildning, vidare att kursen till sitt upplägg skall vara sådant att kunskaperna kan omsättas i praktik gällande förhållningssätt, bemötande etc på studerandes arbetsplats. Kursen bedrivs oftast under en hel vecka, men dagarna kan även spridas över tid om så önskas.

KURSENS INNEHÅLL
Historik med relevant psykologi och jämförelser med andra psykoterapeutiska modeller. Det kognitiva beteendeterapisamtalets karaktär. Genomgång av grundbegrepp som säkerhetsbeteenden, automatiska tankar, tankeförvrängningar, livsregler, grundantagande etc. Den kognitiva beteendeterapins tillämpbarhet vid olika typer av störningar, exempelvis;

– Ångestsyndrom
– Social fobi
– Förstämningssyndrom
– Tvångssyndrom
– Personlighetsstörning
– Dubbeldiagnos
– Psykotisk störning

Konceptualiseringsmodeller och olika skattningsskalor

Kognitiva beteendetekniker och kognitivt förhållningssätt

Gruppövningar

Gruppdiskussion som examinationsform

Efter genomgången kurs erhåller den studerande ett diplom som intygar att man gått det första obligatoriska steget i kognitiv beteendeterapiutbildning. Intyget ger behörighet att söka grundutbildningen ( steg 1 ), eller legitimationsgrundande utbildning ( steg 2 ) om sökande redan har grundutbildning med annan inriktning.

Tiderna för veckan:
Måndag     kl.9.00-16.00 (startar med kaffe & smörgås)
Tisdag       kl.8.30-16.00
Onsdag     kl.8.30-16.00
Torsdag    kl.8.30-16.00
Fredag      kl.8.30-15.00