Utbildning

KBT Svealand erbjuder utbildningar i KBT som grundutbildning i psykoterapi (steg 1), Beroendeterapeut med KBT-inriktning, orienteringskurser i KBT samt uppdragsutbildningar.

Terapi

Vi tar emot klienter för kognitiv beteendeterapi (KBT). Välkommen att mejla oss för mer information!

Uppdragsutbildning och Handledning

Vi skräddarsyr utbildningar för företag och organisationer samt erbjuder handledning inom vård, skola, företag och organisationer som utförs av kvalificerade handledare med spetskompetens. All handledning bygger på kognitiv teori och modern inlärningspsykologi.

Att studera hos oss

Att vara kursdeltagare/student hos oss innebär en både personlig och professionell utveckling. Vi har allt från kortare endagars-kurser till längre utbildningar i KBT.

Utbildningar i KBT

KBT Svealand är ett institut som erbjuder utbildningar i KBT. Grundutbildning steg 1, orienteringskurser, uppdragsutbildningar mm
Läs mer om våra Utbildningar

KBT-terapi

KBT Svealands terapicenter tar emot klienter för olika sorters problematik såsom ångest, depression, relationsproblem och kriser

Läs mer om vårt Terapicenter

Handledning KBT

Skräddarsydda utbildningar för organisationer och företag som vill kompetenshöja sin personal och verksamhet. Läs mer om Uppdragsutbildning och Handledning.
KBT använder sig mycket av gästföreläsare med väldigt hög klass och standard. – Läs mer
Erica Nyman

Grundutbildning KBT

Skolan känns väldigt seriös. Bra föreläsare som är duktiga på att förmedla sina kunskaper. Det fungerar även smidigt med allt praktiskt kring utbildningen. Läs mer
Erik Karlsson

Grundutbildning KBT