Utbildning KBT

KBT utbildning för dig som jobbar med människor. Vi erbjuder kortare kurser samt längre utbildningar inom kognitiv beteendeterapi.

Orienteringskurs i KBT

1 vecka á 50 timmar

Kursen är det första steget inom utbildningskedjan. Genomförd kurs är ett behörighetskrav för grundutbildningen steg 1 och även Beroendeterapeut med KBT-inriktning och orienteringskursen är inom flera organisationer t.ex. socialtjänst, behandlingshem och regioner en självklar kompetensutveckling för att få en grundläggande kunskap om KBT och kognitivt förhållningssätt.

Grundutbildning KBT steg 1

3 terminer (halvtidsstudier 50%)

Utbildningen i KBT steg 1 ger dig kompetens att under handledning bedriva terapi för till exempel depression, social ångest, relationsproblem m.m. Utbildningen innehåller ett teoriblock på 240 h samt 120 timmar handledning på eget klientarbete. Föreläsningar 1 heldag varannan vecka. Termin två och tre tillkommer handledning, däremellan görs litteraturstudier och inlämningsuppgifter på distans i egen takt.

Beroendeterapeut KBT

2 terminer på halvfart  50%

Utbildningen till Beroendeterapeut med KBT-inriktning vänder sig till dig som vill jobba inom missbruk- och beroendevården. Utbildningen är baserad på forskning och evidens inom området för att möta samhällets behov av kompetenta terapeuter.

Handledning

KBT Svealand erbjuder handledning för socialtjänst, psykiatri, skolor och för företag. Med kognitiv beteendeterapi och inlärningspsykologi som grund tillhandahåller vi handledare med olika specialiteter för att möta ert behov av handledning.

Handledningen kan vara tidsbegränsad med ett specifikt syfte eller löpa över längre tid.