Utbildning KBTNyheter KBT Svealand

   Med 25 år i branschen erbjuder vi utbildningar av högsta kvalitet för dig som arbetar med människor och vill fördjupa och bredda din kompetens. Vi finns i Örebro i lokaler anpassade för utbildning och samtalsterapier. Vi har en föreläsningssal med plats för 50 deltagare och grupprum för diskussioner och självständigt arbete.

Orienteringskurs i KBT

1 vecka á 50 timmar

Kursen är det första steget inom utbildningskedjan. Genomförd kurs är ett behörighetskrav för grundutbildningen steg 1 och Beroendeterapeut med KBT-inriktning men orienteringskursen är också en självständig kurs som inom flera organisationer t.ex. socialtjänst, behandlingshem och regioner är en självklar kompetensutveckling för att få en grundläggande kunskap om KBT och kognitivt förhållningssätt.

 Grundutbildning KBT steg 1

3 terminer (halvtidsstudier 50%)

Utbildningen i KBT steg 1 ger dig kompetens att under handledning bedriva terapi för depression, ångestproblematik, relationsproblem m.m. Utbildningen innehåller ett teoriblock på 240 h samt 120 timmar handledning på eget klientarbete. Föreläsningar 1 heldag varannan vecka. Termin två och tre tillkommer handledning, däremellan görs litteraturstudier och inlämningsuppgifter på distans i egen takt. Utbildningen är auktoriserad av sfKBT.

Beroendeterapeut KBT

2 terminer på halvfart  50%

Utbildningen till Beroendeterapeut med KBT-inriktning vänder sig till dig som vill jobba med riskbruk, skadligt bruk och beroendeproblematik samt med anhöriga. Utbildningen är baserad på forskning och evidens inom området för att möta samhällets behov av kompetenta terapeuter.

Ledarskapsutbildning Modul 1

6 dagar seminarier

En utbildning där du inte bara får lära dig mer om ledarskap utan också får lära dig mer om både dig själv och om människans psykologi. Utbildningen är upplagd enligt 2+1+1+2 där första och sista blocket på två dagar är på plats i Örebro. De andra två dagarna genomförs online kombinerat med självstudier och inlämningsuppgifter. Med begränsat antal deltagare kan vi erbjuda en utbildning som individanpassas efter just dina förutsättningar och situation och där kunskapsutbytet mellan kursdeltagarna blir en viktig komponent.