KBT Svealand

Om KBT Svealand

KBT Svealand är ett privat utbildningsinstitut och terapicentrum som erbjuder utbildning och behandling inom kognitiv beteendeterapi och kognitivt förhållningssätt.

KBT Svealand Utbildningscenter erbjuder orienteringskurser, grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (steg 1), uppdragsutbildningar och handledning i kognitiv beteendeterapi och kognitivt förhållningssätt. Företaget grundades år 2000 och har sedan dess utbildat privatpersoner, kommuner, företag och landsting inom kognitiv beteendeterapi. Varje år examineras ca 60 studenter inom grundutbildning i KBT (steg 1), vi utbildar också varje år ett hundratal personer från landsting, kommun och behandlingshem i orienteringskurs KBT, dessutom kortare kurser på 1-3 dagar som exempelvis MI (Motiverande samtal), Schematerapi, samtalsteknik etc. där vi utbildar och fortbildar ytterligare några hundra kursdeltagare. KBT Svealand består av fast anställd personal samt konsulter, totalt ett trettiotal medarbetare. Vi samarbetar med handledare och föreläsare över hela landet för att kunna erbjuda spetskompetens inom alla områden.

Våra lokaler ligger ca fem minuter med buss eller bil från centrum i Örebro. Vi har en föreläsningssal för 50 deltagare som är utrustad med den senaste tekniken vad gäller presentationer och föreläsningar. VI har även sex stycken rum för terapier och handledning, alla utrustade med tv och wifi.

Vi erbjuder också uppdragsutbildningar där vi skräddarsyr utbildningar för att passa en specifik verksamhet. Utbildningen kan vara 1-5 dagar i omfattning och kan, om underlag finns, ges i beställarens lokaler.

Vi har också ett terapicenter där vi erbjuder utbildningsterapi under handledning som en del i steg 1-deltagarnas utbildning men även terapi med legitimerade psykoterapeuter.

Student
Bibliotek
Handledning