orienteringskurs kbt

Orienteringskurs KBT

Orienteringskurs KBT ger en översikt av teori, förhållningssätt och tekniker som är baserad på modern forskning inom psykoterapi.

Kursens syfte är att dels vara det första obligatoriska steget i kognitiv beteendeterapiutbildning, vidare att kursen till sitt upplägg skall vara sådant att kunskaperna kan omsättas i praktik gällande förhållningssätt, bemötande etc på studerandes arbetsplats. Kursen bedrivs oftast under en hel vecka, men dagarna kan även spridas över tid om så önskas.

Orienteringskurs KBT omfattar 50 timmar. Timmarna fördelas på 40 timmar undervisning; föreläsningar, videodemonstrationer och grupparbeten), och 10 timmars självstudier. Kursen presenterar terapeutiska modeller och tekniker för de viktigaste områdena såsom depression, olika ångesttillstånd, personlighetsstörningar och psykoser. Teori och tekniker grundar sig på en kognitiv beteendeterapeutisk referensram.

Kursens innehåll

Historik med relevant psykologi och jämförelser med andra psykoterapeutiska modeller. Det kognitiva beteendeterapisamtalets karaktär. Genomgång av grundbegrepp som säkerhetsbeteenden, automatiska tankar, tankeförvrängningar, livsregler, grundantagande etc.

Kursen varvar föreläsningsmoment med övningar och diskussioner i mindre grupp. Kursens deltagare brukar ha olika bakgrunder som socionomer, läkare, behandlingsassistenter, sjuksköterskor mm mm vilket ger olika perspektiv och fördjupande diskussioner.

Den kognitiva beteendeterapins tillämpbarhet vid olika typer av störningar, exempelvis;

– Ångestsyndrom
– Social ångest
– Depression
– Tvångssyndrom
– Personlighetsstörning
– Dubbeldiagnos
– Psykotisk störning

Konceptualiseringsmodeller och olika skattningsskalor

Kognitiva beteendetekniker och kognitivt förhållningssätt

Gruppövningar

Gruppdiskussion som examinationsform

Efter genomgången kurs erhåller den studerande ett diplom som intygar att man gått det första obligatoriska steget i kognitiv beteendeterapiutbildning. Intyget, tillsammans med övriga kriterier, ger behörighet att söka grundutbildningen ( steg 1 )

Tider och innehåll för veckan:

Måndag     kl.9.00-16.00 (startar med kaffe & smörgås) Måndagen ger en kort historik kring KBT och dess teoretiska grund. Automatiska tankar, antaganden, livsregler, scheman, förhållningssätt och tekniker för att arbeta terapeutiskt med tankar och antaganden.
Tisdag       kl.8.30-16.00 Samtalsteknik, validering, KBT:s olika faser i en behandling. Tisdagen fokuserar på depression.
Onsdag     kl.8.30-16.00 Ångestens fysiologi. Olika ångestsyndrom och terapeutiska tekniker samt skattningsskalor. Grundläggande begrepp som exponering, säkerhetsbeteende, habituering mm ur ett inlärningspsykologiskt perspektiv
Torsdag    kl.8.30-16.00 Att arbeta med omotiverade patienter, dubbeldiagnoser och svårare problematik såsom självskadebeteende, ätstörningar mm. KBT inom vård och psykiatri.
Fredag      kl.8.30-15.00 Fortsättning från fredagen med övningar, diskussioner och fördjupning. Eftermiddagen kort examination, diplomutdelning och fika.

Lunch, förmiddags- och eftermiddagsfika (kaffe, te, smörgås) ingår i kursavgiften

 Nästa utbildningstillfälle

Orienteringskurs i kognitiv beteendeterapi, 50 timmar 

Kommande kurstillfällen

11-15 november 2024

Vi tillämpar fortlöpande antagning vilket innebär att när kursen är fullbelagd så stänger vi för fler sökande.

Kursansvarig: Petra Stigfur, leg SSK, leg psykoterapeut, handledare

Pris: 9 600 kr exkl moms (12 000 kr inkl moms)

För- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår

Plats: Skäpplandsgatan 1C, Örebro

 

svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier