Handledning KBT

KBT Svealand erbjuder handledning för socialtjänst, psykiatri, skolor och för företag. Med kognitiv beteendeterapi och inlärningspsykologi som grund tillhandahåller vi handledare med olika specialiteter för att möta ert behov av handledning.

Hur handledningen genomförs och i vilken omfattning kommer vi tillsammans överens om. Den kan vara tidsbegränsad eller löpa över längre tid.