Vetenskapsteori

Filmen är en introduktion till vetenskapsteori inom psykoterapiområdet och gör det möjligt för Steven att ha fokus på mer specifika delar under föreläsningen termin 1. Kurslitteratur är Judith Bells ”Introduktion till forskningsmetodik” med särskild betoning på följande kapitel inför föreläsningen. Del 1 ”Grunder”, kapitel 2 ”Planering av projektet” samt kapitel 5-6.