Utbildningscenter

KBT Svealand är ett institut som erbjuder utbildning och behandling i kognitiv beteendeterapi och kognitivt förhållningssätt.

KBTUtbildningscenterSvealand erbjuder orienteringskurser, grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (steg 1), Beroendeterapeut med KBT-inriktning, uppdragsutbildningar och handledning i kognitiv beteendeterapi och kognitivt förhållningssätt. Utbildningarna innehåller utbildning i kognitiv teori, affektteori, anknytningsteori och inlärningsteori/beteendeanalys. Grundmetodiken är hämtad från den kognitiva beteendeterapin, men även andra metoder och förhållningssätt integreras.

Orienteringskurs i kognitiv beteendeterapi, 50 timmar

Orienteringskursen omfattar 50 timmar och är ett krav för att bli behörig att söka grundutbildning i kognitiv beteendeterpi, steg 1. Kursen ger en bred översikt av de grundläggande teoretiska och praktiska ramarna för kognitiv beteendeterapi. Kursen presenterar terapeutiska modeller och tekniker för de viktigaste områdena d v s depression, ångesttillstånd, personlighetsstörning och psykoser. Kursen ger även behörighet att söka legitimationsgrundande utbildning, för den som gått grundutbildning (steg 1) med annan inriktning än kognitiv beteendeterapi. Kursen hålls två gånger per år.

Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi, steg 1

Bedrivs på halvfart under tre terminer och motsvarar 45 hp. Utbildningen är behörighetsgrundande för att söka till den legitimationsgrundande utbildningen (steg 2) på 90 hp.

Handledningen för utbildningen bedrivs i Örebro, dessutom kan handledning på hemorten ordnas i vissa fall. Detta för att minska resandet under utbildningen. Utbildningarna uppdateras kontinuerligt med aktuell litteratur, nya forskningsrön och förbättringar som våra studenter föreslår.

 

Beroendeterapeut med KBT-inriktning

En del föreläsningar är gemensamma med grundutbildningen i KBT (steg-1) och en del föreläsningar och utbildningsdagar är specifika för utbildningen till beroendeterapeut. Föreläsningarna som är inriktade mot missbruk och beroende sker i liten grupp (10 st) vilket gör att det finns utrymme för diskussioner och grupparbeten samt att utbildningen kan individanpassas utifrån deltagarnas olika erfarenheter och förutsättningar. Du behöver som student vara på plats i Örebro en dag varannan vecka vilket gör det möjligt att jobba parallellt med utbildningen. Utbildningen är på halvfart och litteraturstudier görs i egen takt inför föreläsningar och seminarier.

Uppdragsutbildningar i kognitivt förhållningssätt

Vi utför utbildningar i kognitivt förhållningssätt och orienteringskurser. Utbildningar skräddarsys utifrån kundens behov.

Handledning

KBT Svealand Utbildningscenter erbjuder handledning av erfarna handledare. Handledning ordnas i grupp om 4 deltagare

Kontakta oss för mer Information.