KBT – behandling vid stressproblematik 

KBT Svealand, Örebro 12-13 januari 2023

Steven Linton, professor i klinisk psykologi ger en tvådagars kurs i behandling av stressproblematik. Att möta klienter med stressproblem är vanligt i den kliniska vardagen inom primärvård, företagshälsa, behandlingshem och på psykologmottagningar. Den här kursen vänder sig till dig som arbetar kliniskt och som vill ha beredskap och verktyg att konceptualisera och behandla stressproblematik med KBT.

Om kursen   

Stressrelaterad psykisk ohälsa står för allt fler sjukskrivningar och längden för sjukskrivning varierar från drygt en månad vid akut stressreaktion till upp mot ett halvår vid utmattningssyndrom (Socialförsäkringsrapport 2020:8). Inte sällan blir det multiproblematik med sömnsvårigheter, riskbruk med alkohol och nedstämdhet. Med KBT kan stress förebyggas och behandlas och denna workshop tar ett helhetsgrepp med arbetssituation, livsstil, sömn m.m. för att kunna lägga upp en strukturerad behandlingsplan för KBT med ett beteendemedicinskt perspektiv.

Dag 1: Fokuserar på teori och behandlingsmodeller inklusive konceptualisering. 

Dag 2: I huvudsak inriktad på övningar och fallbeskrivningar, det finns också utrymme för frågor och diskussioner kring kursdeltagarnas erfarenheter och arbetssituation.

Målgrupp 

Kursen vänder sig till de som är kliniskt verksamma och möter klienter/patienter med stressproblematik. Psykologer, psykoterapeuter, steg 1-terapeuter, socionomer, läkare, sjuksköterskor etc. Grundläggande kunskaper om KBT är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kursen, som minst orienterande kurs i KBT. Inläsning av ”12 verktyg i KBT” av Steven J Linton & Ida Flink är en bra förberedelse inför kursen.

Om kursledaren 

Steven J. Linton, professor i klinisk psykologi och forskningsledare vid Center for Health and Medical Psychology, är kliniskt verksam, håller i workshops och föreläser både nationellt och internationellt om bland annat behandling av sömnproblem och smärtproblematik. Steven är författare till flertalet böcker inom KBT-området och delar sin tid mellan forskning, föreläsningar och klinisk verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

Nästa utbildningstillfälle

12-13 januari 2023

Plats: KBT Svealand, Skäpplandsgatan 1, Örebro

Tid: Torsdag 12 januari 08:30-16:00, Fredag 13 januari 08:30-15:00

Kursledare: Steven J Linton, professor klinisk psykologi

Sista ansökningsdag: 15 december 2022

Pris: 7750kr inkl. moms (6200 kr exklusive moms)

I kursavgiften ingår material samt för- och eftermiddagskaffe och lunch.