KBT – behandling av sömnproblematik 

KBT Svealand, Örebro 17-18 februari 2022

Steven Linton, professor i klinisk psykologi ger en tvådagars kurs i behandling av sömnproblem med KBT. Att behandla sömnproblem är en viktig del i den kliniska vardagen när det gäller stressproblematik, depression och ångestsyndrom. Den här kursen vänder sig till dig som har grundläggande kunskaper om KBT och som är kliniskt verksam.

Om kursen   

Kursen ger dels en översikt av sömnområdet men framför allt hur man steg-för-steg utför en sömnbehandling med KBT. Kursen inleder med sömn ur ett biologiskt och psykologiskt perspektiv, inkluderat hur drömmar bidrar till sömnstörningar som blir problematiska. Insomnia är den vanligaste problematiken och KBT är förstahandsval när det gäller behandling och är ofta en viktig del i behandlingen av depression, ångestsyndrom och stressproblematik. Kursen som löper över två dagar inkluderar inte bara vad? och varför?, utan framför allt hur man behandlar sömnproblem, inte minst när man möter svårigheter i den kliniska vardagen. 

Teorierna kan anammas på relativt kort tid men svårigheter uppstår när teorin ska implementeras, beroende på vilka erfarenheter, livssituation, och övrig problematik, patienten kan ha. Dagarna är därför workshop-inriktade och utformade så att kunskaperna ska kunna omsättas till praktisk användning efter kursen och att kursdeltagarna ska ha en beredskap för de kliniska svårigheter som kan uppstå. 

Dag 1: Varvar teoretiska moment med videoklipp, fallbeskrivningar och övningar. En grundlig genomgång i KBT för insomnia, från utredning till hur behandlingen genomförs och utvärderas. Det finns även tid för frågeställningar som deltagarna har med sig utifrån egna erfarenheter. 

Dag 2: Svåra fall och komorbiditet med depression, ångest och stress. Framsteg och utveckling görs hela tiden inom området och dag två kommer fokusera på det senaste inom forskningen, exempelvis KBT tillsammans med mindfulness, ”social jetlag” (ändrade sovtider mellan vardagar och helger) och emotionsfokuserad behandling.  

Målgrupp 

Kursen vänder sig till de som är kliniskt verksamma och möter klienter/patienter med sömnproblematik. Psykologer, psykoterapeuter, steg 1-terapeuter, socionomer, läkare etc. Grundläggande kunskaper om KBT är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kursen. 

Om kursledaren 

Steven J. Linton, professor i klinisk psykologi och forskningsledare vid Center for Health and Medical Psychology, är kliniskt verksam, håller i workshops och föreläser både nationellt och internationellt om bland annat behandling av sömnproblem. Steven har skrivit två böcker om sömnproblematik samt otaliga artiklar inom området och senaste forskningen inkluderar ungdomar och deras sömnvanor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa utbildningstillfälle

17-18 februari 2022

Kursledare: Steven J Linton, professor klinisk psykologi

Sista ansökningsdag: 31 januari 2022

Pris: 5600 kr exklusive moms (7000 kr inkl. moms)

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch.