KBT Svealands studenter

KBT Svealands studenter har olika bakgrund. Socionomer, läkare, sjuksköterskor, behandlingsassistenter m fl. Kunskapsnivån är hög och samtliga är verksamma inom människovårdande sektorn.

Vi strävar efter högsta kvalitet hos våra föreläsare, ett tydligt pedagogiskt upplägg och handledning av erfarna och kliniskt verksamma psykoterapeuter. Studenterna får kontinuerligt utvärdera föreläsningar och utbildningen, därför är utbildningen hela tiden i utveckling. Här är några tidigare studenters upplevelse av tiden hos KBT Svealand.

Erica  har sin bakgrund i en beteendevetenskaplig examen med inriktning på psykologi. För henne var KBT ett utmärkt alternativ till psykologprogrammet som skulle ha tagit mycket längre tid att komma in på och att gå klart. Genom KBT kunde hon ganska snabbt men ändå med en stark grund att stå på, komma ut i arbetslivet. 

”Det som är positivt är att de inte är låsta vid en inriktning utan ger en övergripande bild av KBT… Som student får man en bred kunskap inom alla dessa områden och föreläsningarna tar upp hur man kan arbeta med allt ifrån dubbeldiagnostik, personlighetsstörningar, ångest, fobier till livskriser, det vill säga allt som man kan tänkas stöta på i sitt arbete. Detta ger då en bra förutsättning för framtida jobb och ger en trygghet hos oss studenter i vårt arbete.”

 

ST läkare på KBT Svealand

Kerstin är specialistläkare i psykiatri. Hon gick grundutbildningen (steg 1) som en del av utbildningen till psykiater inom landstinget i Värmland. Hon tycker att utbildningen var användbar från första dagen och har blivit en bra komplettering i arbetet som läkare.

Förutom att det breddat och fördjupat kunskapen om psykiatrisk problematik tycker Kerstin att det är användbart dagligen i förhållningssätt och samtalsmetodik i patientmöten. Sist men inte minst har det varit utvecklande på ett personligt plan att få insikt i människans psykologi.

 

Studentportal

KBT Svealands studenter har tillgång till vår studentportal där man hittar skattningsskalor, arbetsmaterial och artiklar. Där finns också möjligheten att diskutera och tipsa om litteratur, filmer och annat som kan vara intressant som student.

Bibliotek

Det finns ett mindre bibliotek med litteratur som inte ingår i kurslitteraturen. Där har du som student möjlighet att låna böcker (två veckors lån) om du vill fördjupa dig i något särskilt ämne.

Vi har också ett mindre filmbibliotek med instruktioner och exempel på KBT:s tillämpning för olika typer av problematik. Du kan boka ett rum hos oss och låna en film över dagen för att fördjupa dig inom något område.